ปวงข้าพ ระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี 

 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต 

สภาพทั่วไปของ อบต
สภาพทั่วไปของ อบต  

 

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

 

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ภูเขาและพื้นที่ลาดชัน  ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ ๔๐๐-๘๐๐ เมตร  มีพื้นที่ ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๖ ของพื้นที่ทั้งหมด

 พื้นที่เนินเขา ลักษณะเป็นเนินดินสูงๆ ต่ำๆ  สลับกันไป  ความสูงเฉลี่ยประมาณ ๓๐๐๔๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘,๘๖๐ ไร่ หรือร้อยละ ๘.๐๖ ของพื้นที่ทั้งหมด

                พื้นที่ราบสูง ความสูงเฉลี่ย ๒๐๐-๓๐๐ เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๘๗๐ ไร่ หรือร้อยละ ๑.๕๒ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตบ้านยุบอีปูน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหมี

พื้นที่น้ำ ประมาณ  ,๕๒๒ ไร่ หรือร้อยละ ๑.๓๒

อาณาเขต  ตำบลวังหมีมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลระเริง  อำเภอวังน้ำเขียว  ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง และตำบลตะขบ   อำเภอปักธงชัย

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลวังน้ำเขียว  อำเภอวังน้ำเขียว

ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบล  วังน้ำเขียว  อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  แนวเทือกเขาสันกำแพงและตำบลโป่งตาลอง  อำเภอปากช่อง

 

ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่

                ที่ตั้ง        องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอวังน้ำเขียว ห่างจากอำเภอวังน้ำเขียวเป็นระยะทางตามถนนสาย กม.๗๙-ปากช่อง ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ ๑๓๕ กิโลเมตร โดยมีที่ทำการอยู่ที่บ้านคลองสะท้อนหมู่ที่ ๕  ตำบลวังหมี

ขนาดพื้นที่             ตำบลวังหมีมีขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๒๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๒๖,๒๕๐ ไร่      ตามพิกัดภูมิศาสตร์ ๑๕°๑๘ถึง - ๑๕°๓๑เหนือ ๑๐๑°๓๘ถึง ๑๐๑° ๕๒ตะวันออก

  

 

 

                ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูหนาว  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  เดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๙ องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน    ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๕ องศาเซลเซียส

ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  เดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๑,๐๐๐ ,๓๐๐ ม../ปี

 

 

 

 

 

ปริมาณน้ำฝน

จำนวนวันที่มีฝนตกในรอบปี  ๘๐-๑๒๐ วัน /ปี  จากข้อมูลสถิติน้ำฝนปี พ.ศ.๒๕๓๒ ๒๕๔๑    จากสถานีวัดน้ำฝนหน่วยที่ ๔ ของโครงการลำพระเพลิง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  ตำบลตะขบ  อำเภอวังน้ำเขียว ปริมาณน้ำฝนจะเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ๑,๑๐๐.๙๔  มิลลิเมตร / ปี  

ปริมาณน้ำฝนจะมากในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม  ทั้งนี้จะมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช  เริ่มต้นจากปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน

 

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

Øอุณหภูมิ พบว่าอุณหภูมิต่ำจะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงฤดูหนาว  และจะต่ำสุดในเดือนมกราคมเฉลี่ยประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมเป็นช่วงฤดูร้อนและจะร้อนสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียส

Øความชื้นสัมพัทธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

                                ๑) ความสูงสัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๗๕ - ๘๑ % เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และจะมีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนตุลาคมเฉลี่ยประมาณ ๘๐.๗๙  %

                                ๒) ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยระหว่าง ๕๕ ๗๑ %  เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน และจะมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำในเดือนมีนาคม เฉลี่ยประมาณ ๕๖.๘๐  %

 

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
รับเรื่องร้องเรียนประปาอย่างไร
หนังสือ
โทร
แฟก
อีเมล
ออนไลน์ทั้งหมด 17 คน
หมายเลข IP 54.159.44.54
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,742,581

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Tel : 0 4408 1065,09 9424 6945  Fax : 0 4408 1065
Email : wangmee_2555@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.