ปวงข้าพ ระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี 

 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     โครงสร้างและศักยภาพ 

โครงสร้างและศักยภาพ
โครงสร้างและศักยภาพ  

โครงสร้างและศักยภาพของชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

 

                                สภาพพื้นที่ของตำบลวังหมี มีที่ตั้งและทำเลที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาในด้านต่างๆหลายด้าน ได้แก่

                ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                          

                                สภาพภูมิประเทศมีภูมิเขาล้อมรอบ มีทิวทัศน์สวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมที่จะสนับสนุน เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพราะมีสถานที่ที่เหมาะสม ที่จะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น

น้ำตกแก่งยาวและสระน้ำใส   บนเทือกเขาสันกำแพง โดยสามารถเดินทางไปได้หลายเส้นทาง โดยมีกิจกรรมการเดินป่า ในหลายรูปแบบ และมีชมรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์เป็นผู้นำทาง

ดูกระทิง  ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ ๔ (บ้านคลองปลากั้ง)

ป่าชุมชนบ้านท่าวังไทร  ซึ่งยังมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพื่อศึกษาสภาพป่าดงดิบ และศึกษาชีวิตสัตว์หลากหลายประเภท

ลำพระเพลิงและอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ๑   (บริเวณระหว่างบ้านบุเจ้าคุณและบ้านสันกำแพง) ซึ่งเหมาะสมที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

 

 

กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
รับเรื่องร้องเรียนประปาอย่างไร
หนังสือ
โทร
แฟก
อีเมล
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.166.228.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,647,464

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Tel : 0 4408 1065,09 9424 6945  Fax : 0 4408 1065
Email : wangmee_2555@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.