ปวงข้าพ ระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี 

 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

  หน้าแรก     ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

ทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

 

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ  ที่สำคัญ ได้แก่

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ประเภทแหล่งน้ำธรรมชาติ

(โครงการชลประทาน / เขื่อน)

ศักยภาพในการกักเก็บน้ำ

 (หน่วย: ลบ.ม)

บ้านวังหมี

ห้วยโค้กเข้

๑๒,๐๐๐

บ้านท่าวังไทร

คลองอีสาว

๑๔,๖๐๐

บ้านท่าวังไทร

คลองกระเศียร

,๐๐๐

บ้านคลองใบพัด

คลองใบพัด

,๐๐๐

บ้านคลองใบพัด

คลองวังกะโล่

,๗๐๐

บ้านยุบอีปูน

คลองบ้านยุบอีปูน

๓๐,๐๐๐

บ้านโนนสาวเอ้

คลองไผ่

๘๐,๐๐๐

บ้านบุเนิน

คลองอีแทน

,๐๐๐

บ้านบุเนิน

คลองโค้กเข้

๔๐,๐๐๐

บ้านบุเนิน

คลองเกษียร

,๐๐๐

บ้านท่าน้ำซับ

คลองน้ำซับ

,๖๐๐

บ้านท่าน้ำซับ

คลองมะกรูด

,๕๐๐

บ้านท่าน้ำซับ

หนองมาก

,๕๐๐

บ้านโคกสันติสุข

คลองไผ่

,๐๐๐

๑๐

บ้านบุเจ้าคุณ

คลองอีเต่า

๓๐,๐๐๐

 

ตารางที่ ๒.๑   แสดงข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ

 

                ภูเขา   ที่สำคัญ ได้แก่

*       เขาเพชร                  ตั้งอยู่ที่บ้านยุบอีปูน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหมี

*       เขาสามยอด            ตั้งอยู่ที่บ้านอุบลพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังหมี

*       เขากำแพง               ตั้งอยู่ตามแนวเขตแนวกันไฟ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
รับเรื่องร้องเรียนประปาอย่างไร
หนังสือ
โทร
แฟก
อีเมล
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.159.44.54
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,742,665

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Tel : 0 4408 1065,09 9424 6945  Fax : 0 4408 1065
Email : wangmee_2555@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.