ปวงข้าพ ระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี 

 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายณัฏฐกฤต กุยแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี


นายณัฎฐกฤต กุยแก้ว
รองปลัดอบต.


นางสาวธันย์ภัคนันท์ พิธาชยพล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุกัญญา จุ้ยมูล
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวปฏิการ สุขมณี
นักทรัพยากรบุคคลฯ ปฏิบัติการ


นางณัฐชยา ในกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ


นางศิรินันท์ ภักดีแ้ก้ว
คนงานทั่วไป


นายประเชิญ คูณหัวโทน
พงจ.ทั่วไป(พนง.ขับรถยนต์)


นายจิตติพล เทียนทอง
พงจ.ทั่วไป(พนง.ขับรถยนต์)


นางสุนันต์ทา เงาโพธิ์
ตกแต่งสวน


นายอัญญา ดอนนอก
พนักงานขับรถยนต์


นายวีระ หกขุนทด
พงจ.ทั่วไป(คนงานทั่วไป)


นายเพลิน ประจิตร
พนักงานขับรถยนต์
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
รับเรื่องร้องเรียนประปาอย่างไร
หนังสือ
โทร
แฟก
อีเมล
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 54.159.44.54
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,742,568

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Tel : 0 4408 1065,09 9424 6945  Fax : 0 4408 1065
Email : wangmee_2555@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.