ปวงข้าพ ระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี 

 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  
นายสมศักดิ์ คำตะขบ


นายสมศักดิ์ คำตะขบ
ประธานสภา


นายเพชร ทองสิงหา
รองประธานสภา อบต.วังหมี


นายสมศักดิ์ คำตะขบ
สมาชิกสภา ม.1


นางไพฑูล กองอาสา
สมาชิกสภา ม.2


นายสนิท พลพูน
สมาชิกสภา ม.2


นายบุญมี ประชาพันธุ์
สมาชิกสภา ม.3


นางบุญยืน พหลยุทธ
สมาชิกสภา ม.3


นายธนเดช โคพะทา
สมาชิกสภา ม.4


นายนพฤทธิ์ แก้วศรีจันทร์
สมาชิกสภา ม.5


นางกฤติยานี วันดรัม
สมาชิกสภา ม.5


นายสมาน เกาไธสง
สมาชิกสภา ม.6


นายเจียว หมื่นไว
สมาชิกสภา ม.6


นายเสริมศักดิ์ ทองโสภณ
สมาชิกสภา ม.7


นางทองสี ชมตะคุ
สมาชิกสภา ม.7


นายสถาพร หลีพันธุ์
สมาชิกสภา ม.8


นางวาสนา ปราณีตพลกรัง
สมาชิกสภา ม.8


นางศริญญา ชาภักดี
สมาชิกสภา ม.9


นางวิเชียร กุ่มผักแว่น
สมาชิกสภา ม.9


นายเจริญทรัพย์ เงาโพธิ์
สมาชิกสภา ม.10


นายชีวิน สนใหม่
สมาชิกสภา ม.10


นายธนพัต บุญเย็น
สมาชิกสภา ม.11


นายสุริยา โสภากุ
สมาชิกสภา ม.11


นายสนอง ศรีอ่อน
สมาชิกสภา ม.12


นางมลฤดี ชงกลาง
สมาชิกสภา ม.12


นายสุชาติ ปิ่นปก
สมาชิกสภา ม.13


นายเจริญ ตื้อแอ้
สมาชิกสภา ม.13


นายกิตติศักดิ์ บุญลาม
สมาชิกสภา ม.14


นายเพชร ทองสิงหา
สมาชิกสภา ม.14


นางสมจิตร แซ่เฉ่า
สมาชิกสภา ม.15


นายสุพรรณ์ โยสะมา
สมาชิกสภา ม.16


นางสำเรียง โพธิ์แสน
สมาชิกสภา ม.16


นายธนัท เศียรนอก
สมาชิกสภา ม.17


นางหนูแดง เหล่านรสิงห์
สมาชิกสภา ม.17


นายสมหมาย จำปา
สมาชิกสภา ม.18


นายสุรชัย มาทาจันทึก
สมาชิกสภา ม.18


นายสุรินทร์ จำปา
สมาชิกสภา ม.19


นายสมพงษ์ ไข่ชัยภูมิ
สมาชิกสภา ม.20


นายสมพร ชัยพันธุ์
สมาชิกสภา ม.20


นายดวง พิทักษา
สมาชิกสภา ม.21


นางสมใจ พิณพิมาย
สมาชิกสภา ม.21


นายสำเริง รักษา
สมาชิกสภา ม.22


นางลำภู วงหมิง
สมาชิกสภา ม.22
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
รับเรื่องร้องเรียนประปาอย่างไร
หนังสือ
โทร
แฟก
อีเมล
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.159.44.54
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,742,620

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Tel : 0 4408 1065,09 9424 6945  Fax : 0 4408 1065
Email : wangmee_2555@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.