ปวงข้าพ ระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี 

 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ส่วนการคลัง 

ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง  
นางสาวจุฑารัตน์ บำรุงพล


นางสาวรุ่งนภา จันทร์คุ้ม
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)


นางสาวฐิฏาภรณ์ หกขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวอรุณี ชาญศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางอรสา ดอนนอก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวเยาวเรศ ทองสิงหา
พงจ.ตามภารกิจ(ผช.จนท.การเงินฯ)
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
รับเรื่องร้องเรียนประปาอย่างไร
หนังสือ
โทร
แฟก
อีเมล
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.166.228.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,647,494

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Tel : 0 4408 1065,09 9424 6945  Fax : 0 4408 1065
Email : wangmee_2555@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.