ปวงข้าพ ระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี 

 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชาสัมพันธ์การยื่นขอใบรับรองอาคาร  
      

 เอกสารประกอบการยื่นขอใบรับรองอาคาร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตพร้อมรับรองสำเนา  ๒  แผ่น

2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตพร้อมรับรองสำเนา  ๒  แผ่น

3.สำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองจาก  สปก.   ๒  แผ่น

4.หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา  ๒  แผ่น

5.หนังสือมอบอำนาจในกรณีทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ (10บาท1ดวง/1งาน)

6.หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่

7.หนังสือรับรองสาธารณะสุขจากสถานีอนามัยในเขตหมู่บ้านที่รับผิดชอบ

*ระยะเวลาในการดำเนินการ  7 วันทำการ*

 

 

 

 

 

 

 ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
วันที่ประกาศ : 2561-01-10
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
รับเรื่องร้องเรียนประปาอย่างไร
หนังสือ
โทร
แฟก
อีเมล
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.166.228.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,647,517

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Tel : 0 4408 1065,09 9424 6945  Fax : 0 4408 1065
Email : wangmee_2555@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.